קורס המתנדבות של ניצה-הסתיים בהצלחה רבה!

 

קורס מתנדבות ניצה

קורס המתנדבות הסתיים בהצלחה רבה, עם רצון חזק לתת ולתמוך