הרצאה לתומכות לידה

הרצאה מקצועית, חוויתית ניתנה לנשים בקורס להכשרת דולות מטעם הגב’ שרה גולדשטיין