שאלון אדינבורו

אחד האמצעים לזיהוי מוקדם של דיכאון אחרי לידה הוא שאלון שפותח במרכז לבריאות הנפש באדינבורו

(Edinburgh Postnatal Depression Scale) המכונה בקיצור E P D S

בשאלון 10 שאלות המבררות את מצב רוחה ותפקודה של האישה לאחר הלידה בשבוע האחרון.

שאלון זה מועבר כנוהל של משרד הבריאות החל מיולי 2012 בטיפות חלב.

 .1הייתי מסוגלת לצחוק ולראות את הצד המצחיק שבדברים:

– באותה מידה כמו תמיד
– פחות מתמיד
– הרבה פחות מתמיד
– בכלל לא

6. הרגשתי שהדברים קשים לי מידי:

– כן, רוב הזמן לא הצלחתי להתמודד כלל
– כן, לפעמים לא הצלחתי להתמודד כרגיל
– רוב הזמן התמודדתי די טוב
– לא, התמודדתי כתמיד

2. ציפיתי בהנאה לקראת דברים:

– באותה מידה כמו תמיד
– קצת פחות מתמיד
– הרבה פחות מתמיד
– כמעט בכלל לא

7. הייתי כ”כ אומללה שהיה לי קשה לישון:

– כן, בדרך כלל
– כן, לפעמים
– לעיתים רחוקות
– כלל לא

3. האשמתי את עצמי ללא הצדקה כאשר דברים השתבשו:

– כן, רוב הזמן

 – כן, חלק מהזמן
– לעיתים קרובות
– אף פעם

8. הרגשתי עצובה או אומללה:

– כן, רוב הזמן
– כן, לעיתים קרובות
– לא, לעיתים רחוקות
– כלל לא

4. הרגשתי דואגת וחרדה ללא סיבה מוצדקת:

– כלל לא
– לעיתים רחוקות
– כן, לפעמים
– כן, לעיתים קרובות מאוד

9 הרגשתי כ”כ אומללה שבכיתי:

– כן, רוב הזמן
– כן, לעיתים קרובות
– רק מידי פעם
– בכלל לא

5. הרגשתי מפוחדת ומבוהלת ללא סיבה מוצדקת:

– כן, לעיתים קרובות
– כן, לפעמים
– לעיתים רחוקות
– כלל לא

10. המחשבה לפגוע בעצמי עלתה במוחי:

– כן, לעיתים קרובות
– לפעמים
– כמעט בכלל לא
– בכלל לא