דרכי מניעה

איך ניתן למנוע התפתחות דיכאון לאחר לידה אצל גברים ?

המומלץ ביותר להכין ולהדריך את הזוג טרום הלידה.

ההדרכה  צריכה לכלול בין השאר את הנושאים הבאים:

  • הבהרת השינויים שעומדים לחול בעקבות הלידה
  • אחריות – האם התינוק באחריות האם בלבד או  גם באחריות האב
  • חלוקת תפקידים מי קם אל תינוק הבוכה בלילה?
  • תכנון כלכלי  והערכות נכונה בשל ההוצאות שיבואו לאחר הלידה
  • הגדרת התפקידים החדשים בבית

במידה  והדיונים הללו נגמרים רע ועולים על שרטון באופן קבוע וגורמים למתחים ולמריבות, אולי יש צורך לפנות  לקבלת טיפול זוגי מעמיק יותר.