גורמי סיכון

ניתן למנות מספר גורמי סיכון הגורמים לדיכאון לאחר לידה אצל גברים

תחילתה של ההורות היא תקופה של לחץ (stress) יוצא דופן בעוצמתו. האב אמור להתחיל לתפקד כאב בפועל ולא רק בתאוריה, והוא שואל את עצמו האם הוא בכלל כשיר להיות הורה, האם הוא מסוגל לגדל את הילד כראוי ולהיות אבא, האם יש לו היכולת הכלכלית לממן  גידול של תינוק מבלי לפגוע משמעותית ברווחת המשפחה, ועוד.

האב הטרי נאלץ להתמודד עם העובדה שהוא כיום לא בראש סדר עדיפויות של אשתו והמשפחה ולכן היחס המופנה אליו מופחת באופן משמעותי מבעבר. האימא הופכת להיות מרוכזת כולה בתינוק  מאכילה, מחתלת, רוחצת, משכיבה, וחוזר חלילה, דבר זה  עשוי לפגוע באופן קשה בקשר בין שני בני הזוג.

המעורבות המוגברת של בני משפחה  המתגייסים לעזור לאישה על חשבון התנהלות השגרתית של הבית עלולה  להוסיף מתח במקום להקל על המצב.  בעוד האישה רואה את נוכחותם כחיונית ומסייעת, הבעל רואה לרוב את נוכחותם כחודרנית ומפריעה “כהשתלטות על המרחב הפרטי שלו”.