תנאי שימוש, תקנון האתר ומדיניות פרטיות של ארגון ניצה

 

ברוך הבא לאתר ארגון ניצה!

תודה לך על השימוש באתר של הארגון ובפרט על רצונך לתרום לארגון ניצה ע.ר. 580297034 (להלן: הארגון)

לארגון יש אישור מרשויות המס לזיכוי ממס עבור תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה בחוק וכן אישור ניהול תקין מטעם רשם העמותות.

השימוש באתר מהווה הסכמה מצדך לתנאי השימוש הבאים, אנא קרא אותם בעיון, אם אינך מסכים לתנאים אלו הימנע משימוש באתר.

התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, תנאים אלו מיועדים לנשים ולגברים כאחד.

תנאי שימוש, תקנון האתר ומדיניות הפרטיות, יכול ושיתעדכנו מעת לעת.

 

פרטי הארגון:

כתובת: גשר החיים, 3, ירושלים.  מיקוד: 9439201.

מספר טלפון: 02-5004523

כתובת דואר אלקטרוני: nitzappd@013.net

מספר עמותה: 580297034

 

על האתר:

האתר הינו האתר הרשמי של העמותה המספק מידע מגוון לאם ולמשפחה לאחר לידה. העמותה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מראה האתר ועיצובו וכן את המידע המסופק באתר.

מידע ומאמרים:

המידע וכן מאמרים המופיעים או שיופיעו בעתיד באתר נועדו לספק אינפורמציה בלבד ואינם בגדר עצה רפואית, חוות דעת מקצועית או תחליף להתייעצות עם מומחה בכל תחום.

שאלות ותשובות:

המידע הניתן למשתמשים במדור שאלות ותשובות איננו באחריות ארגון ניצה ולמשתמש לא תהיה כל תביעה, דרישה או טענה כלפי העמותה עקב שימוש במדור שאלות ותשובות. כל המסתמך על המידע הניתן במדור שאלות ותשובות באתר הארגון עושה זאת על אחריותו בלבד.

קישורים לאתרים אחרים:

באתר הארגון ישנם לעיתים קישורים והפניות לאתרים אחרים ברשת האינטרנט של צדדים שלישיים, אתרי אינטרנט והמידע הניתן בהם, לא מתפרסם ע”י הארגון ולארגון אין יכולת לפקח על המידע. הסתמכות על מידע שנמצא באתרים אלו הוא על אחריותו של המשתמש בלבד.

קניין רוחני וזכויות יוצרים:

כל זכויות היוצרים והקניין באתר, לרבות בחומרים, תכנים, עיצובים, תוכנה, יישומים, קוד המחשב, גרפיקה, תמונות, תצלומים, סרטוני וידאו, יצירות אודיו- ויזואליות, הקלטות, מוסיקה, טקסטים, תסריטים, תמלילים, רעיונות, שמות, לוגו, סימנים, סימני מסחר, מפרטים וכל מידע אחר, מכל מין וסוג שהוא, המצוי באתר ו/או הקשור בו (להלן: “תוכן”), שייכים לעמותה בלבד ו/או למחזיק בזכויות לעשות בכל אלה שימוש במסגרת האתר ולא יעשה בהם כל שימוש, במישרין או בעקיפין, ללא אישור העמותה. השמות, הלוגו וכל סימני המסחר באתר ו/או המצויים באתר הינם סימני מסחר רשומים, מוגנים על פי דינים ואמנות בינלאומיות ואין לעשות בהם כל שימוש, במישרין או בעקיפין. מבלי לגרוע מהאמור, אין להעתיק, לשחזר, לשכפל, להפיץ, להציג, לטעון, לשדר, לפרסם, לעדכן, למכור, להכניס שינויים ו/או לעשות שימוש אחר כלשהו, בכל צורה או דרך שהיא, במישרין או בעקיפין, בתוכן האתר ו/או בפרטי המידע, התוכנה, המוצרים ו/או השירותים וכיוצ”ב שמקורם באתר ו/או בתוכן האתר שימוש לכל מטרה בלתי חוקית.

שימוש אסור באתר:

העמותה לא תישא בכל אחריות לפעילות לא חוקית שתתבצע ע”י משתתפים באתר או ע”י גורמים אחרים שאינם בשליטתה המלאה.

המגבלות בחוק המחשבים, תשנ”ה-1995 חלות על המשתמש.

הארגון שומר לעצמו את הזכות לחסום משתמש המבצע פעולות שאינן חוקיות ו/או עבר על הוראות דין ו/או הפר תנאי מתנאי התקנון ו/או מסר מידע כוזב במתכוון ו/או ביצע מעשה וזאת אף במחדל שיש בו בכדי לפגוע בארגון ו/או בפעילות התקינה של האתר.

מבלי לגרוע מהאמור שימוש אסור באתר צפוי להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים.

תרומות:

הארגון מאפשר לתרום באמצעות האתר זה לצרכי העמותה וזאת בדרך הקלה, לחיצה על מעבר לתרומה, תעביר את המשתמש לדף תרומה מאובטח אצל ספק שירותים צד ג’ המוסמך לתקן PCI DSS- שהוא תקן אחיד לאבטחת מידע לעסקים,  המספק לארגון פלטפורמה מאובטחת לסליקת כרטיסי אשראי עם אבטחת מידע בתקן PCI -DSS ברמה הגבוהה ביותר.

הגבלת גיל:

בני 18 ומעלה רשאים לתרום לעמותה באמצעות האתר, במידה והינך קטין או אינך כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, יראו את השימוש באתר כאילו והתקבל אישור האפוטרופוס.

אישור על מצב העסקה:

בעת מתן התרומה באמצעות כרטיס אשראי באתר יקבל המשתמש תשובה מידית על אישור התרומה, והאם היא נתקבלה או נדחתה.

ניתן לפנות למשרדי הארגון בכל שאלה באמצעות הטלפון 02-5004523 או בדוא”ל nitzappd@013.net או באמצעות טופס יצירת קשר באתר.

קבלה על התרומה:

בגין התרומה שתתקבל אנו נשלח לתורם קבלה המוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46.

ביטול התרומה:

אנו מודים לך על תרומתך, אך אם בחרת בסופו של דבר לבטל את התרומה, ניתן לבטלה בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 וכן ע”פ התקנות שהותקנו על פיו וזאת תוך 14 יום מעת שבוצעה התרומה באתר האינטרנט. הארגון יבצע את הביטול האמור בהתאם למדיניות הנהוגה באותה עת בחברת האשראי, במידה וחברת האשראי תחייב את הארגון בעמלה בגין הביטול, אנו נוכל לחייב את מבצע הפעולה בסכום אותה עמלה שאותה חייב חברת האשראי.

תרומה שלא כדין:

היה ויתברר בעתיד שניתנה תרומה שלא כדין תוך כדי שימוש אסור באתר  או ע”י קטין ו/או ע”י אדם שאינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, מפעילי האתר יפעלו בכדי לבטל את התרומה, וזאת בכפוף לנהלים של חברת האשראי.

 

פרטיות והמידע בעת מתן תרומה.

הארגון מקפיד על שמירת הפרטיות של התורמים איננו שומר את פרטי האשראי במחשבי החברה ואיננו מעביר אותם לצד שלישי, ולאחר ביצוע העסקה נמחקים פרטי האשראי, והמידע לא יהיה מצוי בידי הארגון.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולצורך ניהול העמותה כמתחייב בחוק וכן לצורך הוצאת קבלה על התרומה. הארגון ישמור במאגר מידע של הארגון את פרטי התורם המפורטים להלן: שם פרטי ומשפחה, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, סכום התרומה וכן פרטי יצירת קשר ככל שיינתנו.

מדיניות פרטיות והמידע של גולשים באתר.

האתר מקפיד על שמירת הכללים והגבלות וזאת בהתאם לחוק חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א-1981, ולתקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), תשע”ז-2017.

שימוש בעוגיות Cookies:

כמו במרביתם של האתרים גם אתר זה משתמש לעיתים בעוגיות (“Cookies”) – קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על הכונן הקשיח של מחשב הגולש ומאפשרות לאתר לזהות את הגולש ולאפשר לך גלישה נוחה יותר. כמו כן, העוגיות משמשות לאימות פרטי הגולש, התאמת האתר להעדפותיו האישיות וכן משמשות לצרכי אבטחת מידע ואיסוף נתונים סטטיסטיים. יודגש כי עוגיות אלו לא יכילו פרטים אישיים.

חלק של העוגיות נמחקות בסיום הגלישה באתר אך חלקן נשמרות על מחשב הגולש.

גוגל אנליטיקס– Google Analytics

אתר זה משתמש בגוגל אנליטיקס, מוצר של גוגל שעוזר לבעלי אתרים להבין את אופן המעורבות של לקוחות באתרים שלהם.

כאשר אתם מבקרים באתר זה הדפדפן שלכם שולח נתונים מסוימים ל-Google באופן אוטומטי. נתונים אלה כוללים, בין היתר, את כתובת האינטרנט של הדף שבו אתם מבקרים ואת כתובת ה-IP שלכם.

גוגל אנליטיקס משתמשים בקבצי “cookies”, קבצי טקסט המוצבים על המחשב במטרה לסייע לאתר לנתח כיצד המבקרים משתמשים באתר. האינפורמציה שנאספת דרך קובץ ה-“cookie” מועברת ונשמרת בשרתי גוגל. גוגל משתמשת במידע זה כדי להעריך את השימוש שלך באתר, עריכת דוחות על פעילות האתר ועל השימוש באינטרנט בשביל מנהלי אתרים.

גוגל עלולה גם להעביר את המידע לצד שלישי, כאשר היא נדרשת לכך מתוקף חוק, או כאשר צד שלישי מעבד את המידע בשביל גוגל. גוגל לא תשייך את כתובת ה-IP עם מידע אחר שיש לגוגל.

מחיקת עוגיות או ביטול שימוש בעוגיות בדפדפן:

ניתן לבטל את השימוש בקבצי “cookies” על ידי בחירת האפשרות המתאימה בהגדרות הדפדפן, אולם במקרה כזה יתכן ולא כל המידע המופיע באתר יהיה זמין. לחילופין ניתן למחוק את קבצי העוגיות במחשב.

מקום וסמכות משפטית:

על השימוש באתר זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין עניין הנובע משימוש באתר יהיה בבתי המשפט המוסמכים בישראל במחוז ירושלים בלבד.