הרצאת מודעות לבלניות בבת ים

ההרצאה עסקה בנושא דיכאון אחרי לידה על כל היבטיו מגורמי סיכון ועד דרכי טיפול הקימות.