אישור מוסד ציבורי לעניין תרומות לפי סעיף 46

אישור סעיף 46 ברור