קורס המתנדבות של ניצה-סיימה בהצלחה רבה!

 

קורס מתנדבות ניצה

קורס המתנדבות סיים בהצלחה רבה, עם רצון חזק לתת ולתמוך